1. Đừng mơ trong cuộc sống, hãy sống vì những giấc mơ.
  – Sưu tầm
 2. Nếu bạn không thành công, người khác sẽ thành công.
  – Jack Ma
 3. Muốn mua đồ mà không nhìn giá, hãy lao động mà không nhìn đồng hồ.
  – Sưu tầm
 4. Chỉ những người dám thất bại lớn mới đạt được thành công lớn.
  – Robert F.Kennedy
 5. Bạn không thể để thất bại định hình mình, bạn phải để thất bại dạy mình.
  – Sưu tầm
 6. Thành công không đến với những ai chỉ nỗ lực một vài lần.
  – Sưu tầm
 7. Nếu mọi người nghi ngờ bạn có thể đi được bao xa, hãy đi xa đến mức bạn không thể nghe thấy họ nữa.
  – Michele Ruiz
 8. Hãy làm những việc bình thường bằng lòng say mê phi thường, thành công sẽ đến bên bạn
 9. Thành công trong cuộc sống không tự nhiên mà đến. Bạn cần phải có thái độ sống, khát vọng và cả sự chấp nhận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *